O kampani

  

alt

 

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa v rámci realizácie "Kampane za čistejšie ovzdušie - na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách na Slovensku" rozhodla pripojiť k programu Európskej komisie s názvom Európsky týždeň mobility (ETM).


Cieľom národnej osvetovej kampane je zníženie produkcie CO2 a tuhých prachových častíc. Naplniť túto ambíciu možno len systematickým poskytovaním informácií, vzájomnou spoluprácou a zvyšovaním environmentálneho povedomia. Našou snahou je preto do aktivít počas ETM zapojiť čo najväčší počet samospráv, základných škôl a ľudí z radov širokej verejnosti. 

 

           alt                 alt